Information hämtad från Nagelforum

Följ länken för att läsa mer; Synliga nagelsjukdommar | (nagelstudio.se)

PROBLEMNAGLAR

Här följer en förteckning över några vanliga "problemnaglar" och nageltyper:
 
Mjuka naglar
Kan vara ärftligt, bero på att naglarna har för stor andel vatten, eksem eller allergi.
* Undvik att polera eller fila uppepå nageln.
* Använd flera lager nagellack  då det ger extra skydd och tjocklek.
* Försegla gärna den fria kanten för att förhindra att naglarna skivar sig.
* Olja in naglarna dagligen.
* Konstmaterial kan användas för att förstärka och skydda mjuka naglar.
* Var noga med att gå på regelbundna återbesök för att undvika onödigt slitage.
 
Sköra naglar
Beror ofta på uttorkning.
* Olja in naglarna och använd en bra handkräm flera gånger dagligen.
* Använd nagellack för att skydda naglarna och håll naglarna relativt
  korta för att undvika att de går av långt in.
* Undvik att använda removers oftare än en gång per vecka.
* Konstmaterial kan skydda sköra naglar, så länge de underhålls korrekt.
* Undvik onödig kontakt med vatten och överfilning.
 
Räfflade naglar
Längsgående räfflor på naglar kan ha flera orsaker, t ex ålder och uttorkning.
* När vi blir äldre växer naglarna långsammare och utsätts därmed för mer slitage.
* Undvik att använda removers oftare än en gång per vecka.
* Räfflor på tunna naglar ska aldrig filas eller poleras bort.
* Använd istället en Ridge Filler under ditt nagellack, det fyller ut räfflorna.
* Har du tjocka naglar med räfflor kan du försiktigt polera ytan med en
  trestegspolerare, dock inte för ofta.
 
Ränder tvärs över nageln
Ränder eller "gupp", tvärs över nageln beror ofta på att nagelns tillväxt tillfälligt
stannat av.När nageln börjar växa igen syns en rand efter ett par månader.
Kommer oftast efter akuta sjukdomstillstånd, som t ex hjärtattack, drogmissbruk,
eller hög feber under flera dagar. Så länge inte tillståndet är allvarligt eller
nagelbädden är exponerad är det OK att använda konstmaterial.
Annars bör läkare konsulteras före behandling.
 
Splits
Skador på Matrix kan leda till att nageln blir tunn och skör på ett visst ställe och
när nageln växer ut delar den sig. Det kan se ut som en "dragkedja" vid fria
kanten.Konstmaterial kan läggas över, så länge inte nagelbädden är exponerad
eller skadan allvarlig.
 
Röda, smala streck
Kallas splinter hemorrhages och uppstår om blodkärlen i nagelbädden skadas,
vanligtvis genom tryck eller slag. En liten "blödning" under nageln syns genom
små, röda ränder. Ränderna är kvar tills nageln vuxit ut.
 
Vita fläckar
Vita fläckar på enstaka naglar orsakas i regel av slag eller tryck mot Matrix.
Fläckarna beror INTE på kalkbrist.
Där fläcken förekommer har nagelplattans lager separerat.
Fläcken syns ca en månad efter att skadan skett.
Dessa fläckar växer ut.
 
Vit missfärgning under fria kanten
Kan vara ett tecken på att nageln släppt från nagelbädden (Onycholysis).
Orsaken till detta kan vara flera, t ex överfilning, svamp, att man petat med vasst
förmål under nageln, bakterieinfektion eller en allergisk reaktion. Ofta behöver allt
material tas bort.Vid lindriga fall kan man därefter avvakta förbättring.
Om naglarna vårdas ordentligt bör nageln fästa tillbaka igen efter hand och då kan
material åter appliceras (förstärkning är mer lämpligt än förlängning, då lägre
naglar lättare skadas). Vid svårare fall bör läkare kontaktas för behandling.
 
Missfärgningar
Naglarna kan missfärgas av exempelvis nikotin, droger, nagellack, färger, eller
kemikalier. Men även vissa sjukdomar (t ex psoriasis) eller skador kan vara
orsaken. Om inga tecken på infektion eller sjukdom finns kan konstmaterial
läggas på.
 
Skednaglar eller Skidbacksnaglar
En platt eller konkav nagelplatta, ser ofta ut att ha formen av en sked eller
skidbacke. Skidbacksnaglar är en mildare variant av skednaglar. Är ofta
ärftligt och kan då inte påverkas. Andra orsaker kan vara järnbrist
(naglarna återgår till normal form när järnbristen behandlats). Personer
som arbetar mycket med kemikalier eller ofta har händerna i vatten kan också
utveckla skednaglar, då naglarna mjuknar. Fd nagelbitare har också ofta naglar
med skidbaksutseende, pga att huden längst ut på fingret blivit ”bullig” av
nagelbitningen. Detta kan förändras med tiden, när naglarna vuxit ut.
Skidbacks-/skednaglar är ofta tunnare, svagare och mer flexibla än normalt.
Därför bör man undvika att fila för mycket på nagelplattan. Det går bra att lägga
på konstmaterial. Formen korrigeras genom att tippen fästs i önskad vinkel,
materialet appliceras så att en optimal C-kurva erhålls och nageln hålls kort.
 
Konformade
Konformade naglar är naglar som ser ut som ett ”V”, dvs bredare vid fria kanten
än vid roten. En konformad nagel bör vara relativt kort och avsmalnande oval.
 
Klonaglar
Klonaglar är naglar som kurvar sig extremt mycket nedåt. Nagelplattan är ofta
kort och platt, och om man inte korrigerar formen kan konstnaglar se breda och
klumpiga ut. Lösningen är att fästa en tipp och korriegera kurvan, och hålla nageln
kort. Skulptering passar också bra för kloformade naglar.
 
Vridna eller sneda naglar
Kurvar sig och ju längre nageln blir, desto mer syns det. Konstmaterial kan
läggas på och formen korrigeras genom att mer material läggs på på ena sidan.
 
Inväxta naglar / nageltrång
Vanligast på fötterna, ofta beroende på felaktigt klippta naglar, eller för trånga
skor. Kan bli infekterat och bör då behandlas av läkare innan behandling på
salong rekommenderas.
 
Nagelbitare
Tippen måste justeras för att passa huden kring de nerbitna naglarna. Naglarna
bör alltid hållas korta, inte längre än till fingerttoppen. En rak form är att föredra.
Naglarna bör lackas, eftersom en fransk manikyr får fel proportioner på en kort
nagelbädd. Återbesöken måste ske ofta, ca 1-2 veckor, åtminstone i början.
Nagelbädden växer ut så småningom.
 nail-psoriasis-3
Psoriasis
Psoriasis kan ofta leda till nagelproblem, t ex missfärgningar, onycholysis, små
gropar eller brustna blodkärl. Naglarna hos en psoriasispatient växer i regel
mycket snabbare än normalt. Då symtomen kan variera är det klokt att få en
rekommendation av läkare innan behandling påbörjas.
Korta naglar rekommenderas i regel.
 greenies
Bakterieinfektioner/ Greenies
En infektion uppepå nageln orsakas i regel av bakterier.
Infektionen beror på att bakterier finns mellan material och nagel (antingen pga
att nageln inte rengjorts ordentligt innan materialet lagts på eller att materialet
släppt). Färgen kan variera från gul till mörkgrön, och ju längre infektionen varar
desto mörkare färg. En annan typ av bakterieinfektion är när vävnaden kring
nageln blir röd och svullen. Detta orsakas ofta av ett sår i huden, t ex om man
klipper/river i nagelbanden eller vid nagelbitning. Tillståndet kan vara smärtsamt
och bör läka innan behandling på salong utförs. Vid lindriga fall kan materialet tas
bort, nageln rengöras noga och materialet åter läggas på. Alla filar måste dock
slängas. Är nageln mörk eller svart till färgen, om nageln släppt, eller om
infektionen är under nageln bör alltid läkare uppsökas. Noggrann applicering och
hygien tillsammans med god hemvård och återbesök i rätt tid förebygger dessa
infektioner. Skadad hud (t ex vid nagelbitning eller att man klipper i nagelbanden)
drabbas lätt av infektioner pga bakterier eller virus. Du kan minska risken genom
att aldrig klippa, bita eller riva i nagelbanden och genom god hemvård.
 
Vårtor
Vårtvirus får enkelt fäste och smittar mycket lätt. Därför behandlas du inte hos en
salong om du har vårtor.
 
Svampinfektioner
Infektioner under nageln orsakas oftast av svamp, men det är ovanligt att naglarna
på händerna drabbas, det förekommer oftare på fötterna.Svamp äter upp keratinet
i nageln, vilket kan visa sig genom att nageln går sönder och sväller, men nageln
kan även släppa från nagelbädden. Läkare bör konsulteras.
 
 
 
 
 
Naglarnas sjukdomar och åkommor
Onycholysis-Nagellossning eller släppNagellossning eller släpp
 
 
Nageln sitter inte fast hela vägen ut på nagelbädden. Vad kan det bero på?
 
1. Oftast självförvållat. Genom att vara alltför ivrig med verktygen för rengöring
under naglarna. Ta något vasst och skrapa ordentligt. Ajajaj!
 
2. Kunden har inte den kärnfriska hud som behövs för att kunna bita sig fast
ordentligt. Drabbar ofta äldre personer. De som har allergier, eksem och psoriasis
kan få det jättejobbigt. Med hjälp av en duktig och engagerad hudläkare kan du få
hjälp att behandla henne (inte annars!).
 
3. Kemikalier som t.ex. primer, om man har använt så mycket att det sipprat in
under nagelplattan och börjat fräta sönder hyponychiet. Primer är ju ofta en syra.
Syra fräter. Bör penslas på med största försiktighet. Fukta nageln, blöt inte ner den!
 
4. Överfilade nagelplattor. När nagelterapeuten filar den naturliga nageln så att det
bara är en hinna kvar så ger hyponychiet upp! Överfilningen ger ofta en brännskada
på grund av värmeutvecklingen. Slutar man peta under naglarna växer nagel
bädden fast. Vidhäftning får du bäst genom att använda två MJUKA nagelborstar,
en med tvål och vatten för rengöring och en med olja. Att hälla olja på en mjuk
nagelborste och sedan borsta naglarna med den är supereffektivt!